На 20 юни ще се проведе външното оценяване по изучавания чужд език в 8 клас.

Всички осмокласници трябва да се явят в гимназията в 9:00 часа. Изпитът ще започне в 10:00 часа и ще продължи 3 астрономически часа. Списъци с разпределението на учениците по зали са окачени във фоайето на първия етаж на гимназията.

Външно оценяване в 8 клас