До Випуск 2012

Информираме всички възпитаници на гимназията, завършили през 2012 г., че здравните им осигуровки са поети до 30 юни 2012 г. След тази дата осигурените лица трябва сами да се погрижат за уреждане и поемане на здравните си осигуровки в съответствие…