Информираме всички възпитаници на гимназията, завършили през 2012 г., че здравните им осигуровки са поети до 30 юни 2012 г. След тази дата осигурените лица трябва сами да се погрижат за уреждане и поемане на здравните си осигуровки в съответствие с действащата нормативна уредба.
Приканваме завършилите НПМГ през 2012 г., които прочетат съобщението, да запознаят бившите си съученици с тази информация.

До Випуск 2012