ГРАФИК

За провеждане на учебните занятия на 7 ноември 2012 г. (сряда)


Учебните часове ще са с продължителност 20 минути. Междучасията ще са по 5 минути, а голямото междучасие – 15 минути.

Учебните часове за втора смяна ще започнат в 15:00 часа !!!

ПЪРВА СМЯНА

1 час           7:30 – 7:50
2 час           7:55 – 8:15
3 час           8:20 – 8:40
4 час           8:55 – 9:15
5 час           9:20 – 9:40
6 час           9:45 – 10:05
7 час         10:10 – 10:30

ВТОРА СМЯНА

1 час           15:00 – 15:20
2 час           15:25 – 15:45
3 час           15:50 – 16:10
4 час           16:25 – 16:45
5 час           16:50 – 17:10
6 час           17:15 – 17:35
7 час           17:40 – 18:00

Съкратени учебни часове на 7 ноември 2012