Четиринадесетия софийски математически турнир ще се проведе на 17 ноември 2012 г. от 11:00 до 12:30 часа. Резултати на явилите се в НПМГ

Състезателна такса е 7 лв. и се заплаща:

  • за ученици от НПМГ – при преподавателите им по математика;
  • за ученици от други училища – при Магдалена Камберова в библиотеката на НПМГ всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа.

Последен срок за записване – 13 ноември 2012 г.
След този срок няма да се записват никакви участници.
Участниците трябва да се явят в сградата на НПМГ в 10:30 часа на 17 ноември 2012 г.


За справки: г-жа Димка Величкова, 0889-892-835

XIV Софийски математически турнир – 17 ноември 2012