На 1 декември 2012 г. от 10:00 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ ще се проведе XXI Математически турнир „Иван Салабашев“за ученици от 2 до 12 клас.Възрастови групи, за които се провежда турнирът са:

  • 2 клас
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8-9 клас (обща тема)
  • 10-12 клас (обща тема)

Време за работа – 120 минути

Състезателна такса е 7 лв. и се заплаща:

  • за ученици от НПМГ – при преподавателите им по математика;
  • за ученици от други училища – при Магдалена Камберова в библиотеката на НПМГ всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа.

Записване за турнира – от 21 до 28 ноември 2012 г.


Резултати
 на явилите се в НПМГ
Отговори
2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8-9 клас,
10-12 клас 

Открита е техническа грешка в предварително публикуваното решение на зад. 13 за 6 клас. Верният отговор е 20 кв. см. Журито моли за извинение!

 

Новини от последната минута

Разпределение на участниците по стаи []

Участниците в турнира, явяващи се в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, трябва да заемат местата си между 9:30 и 9:50 часа на 1 декември 2012 г.

Класирането на учениците на Математическия турнир „Иван Салабашев“ е национално и ще бъде обявено на сайта на турнира след 20 декември 2012 г.


За справки и допълнителна информация може да се обръщате към
г-жа Мариана Кьосева, 0887-894-582
г-н Георги Симидчиев, 0889-601-382

XXI Математически турнир „Иван Салабашев“, 1 декември 2012 г.