На 4 декември от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които учат първа смяна.
На 5 декември от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, които учат втора смяна.

Разпределение на кабинетите за провеждане на срещите за съответните паралелки ще има тук около 15 часа в деня на провеждането, както и на входа на гимназията.

Родителски срещи на 4 и 5 декември