Работи на участници, явили се в НПМГ []

Областният кръг на националната олимпиада по информатика за област София-град ще се проведе на 29 март от 9:00 часа в НПМГ и СМГ.
Класираните участници от СМГ и СПГЕ „Джон Атанасов” се явяват в сградата на СМГ, ул. „Искър” 61. Всички останали участници се явяват в сградата на НПМГ, ул. „Бигла” 52. Участниците да заемат местат в съответните сгради не по-късно от 8:25 часа. Състезателните материали се публикуват в 8:30 и след този час няма да се допускат участници в сградите.

В НПМГ всички работни машини са с операционна система Windows 7 и с инсталирани препоръчваните от Националната комисия за провеждане на олимпиадата компилатори, редактори и справочници за състезанията по програмиране


Общински кръг (архив)

На 6 януари 2013 г. ще се проведе първият (общински) кръг на олимпиадата по информатика. НПМГ, СМГ и фирма ТЕЛЕРИК ще предоставят възможност за явяване в техните компютърни зали на ученици, в чиито училища по една или друга причина няма да се проведе кръгът. За целта желаещите трябва да попълнят следната форма за регистрация. Важно!
Формата за регистрация не трябва да се попълва от ученици на НПМГ, СМГ и Американски колеж в София, които са се записал в „хартиени” списъци в училищата си или при техните учители.Участници от НПМГ и Американски колеж се явяват в НПМГ, участници от СМГ се явяват в СМГ, а всички останали посочват в регистрационната форма предпочитаното от тях място за явяване.
Да се има предвид, че при изчерпване на свободните места в дадено училище или фирма ТЕЛЕРИК, желаещите ще бъдат пренасочвани към други домакини на кръга.Местата се заемат до 7:55часа на 6 януари 2013 г.Връзка с координаторите за провеждане на кръга за София- град може да направите чрез следния mail-адрес

Материали от състезанието

Крайни резултати за София [тук]


Работи на участниците, явили се в: [НПМГ] [СМГ] [Телерик] [Сандански]

Новини от последната минута

Online-регистър на участниците – [] В 20:00 часа на 5 януари регистрацията ще бъде преустановена.
Разпределение по зали (само за НПМГ) []

Важно!
На компютрите, на които ще работите, трябва да има папка noi2013 върху desktop-а. Ако я няма – създайте я! В нея трябва да поставите сорсовете на програмите си и идентификационен файл Name.txt  Може да си изтеглите архив с папката и файла в нея от [тук].
Прочетете внимателно съдържанието на файла Name.txt и действайте според инструкциите в него!

Олимпиада информатика – Областен кръг