НПМГ безспорно е една от най-елитните гимназии в страната и като такава,  трябва да се придържа към най-актуалните стандарти във всяко едно отношение. В днешната ера на постоянно развиващи се технологии, за запазването на квалитетността, се изискват постоянни модификации, които учениците на гимназията успяват да осигурят. След като миналата година НПМГ представи първата в България система за онлайн подаване на документи за кандидатстване, тази година иновативността на НПМГейци не секва.

Последното нововъведение в мрежовата инфраструктура на гимназията я прави първото в страната училище, използващо BGP (Border Gateway Protocol) за обмен на маршрутна информация с интернет доставчика. BGP e мрежови протокол, стоящ в основата на Интернет, подсигурявайки пренасочването на трафика между интернет доставчиците, а също и големи корпорации и институции. С имплементирането на тази функционалност, НПМГ си осигурява маршрутизиране на мрежовия трафик, насочен към българското интернет пространство, изцяло на локално ниво, получавайки от Powernet рутиращата информация за българските префикси (адреси на мрежи). Тoва ще улесни интернет достъпа на крайните потребители до българския регион.

След ловки преговори от страна на мрежовия екип, Powernet предостави тази възможност на гимназията, без допълнително оскъпяване на услугата за интернет.

НПМГ продължава да е номер 1 иновативно училище