РЕЗУЛТАТИ от състезанието []
Примерни решения на зададчите  – []


Работите на състезателите могат да се видят на 23 май 2013 г. в Кабинет 1 на НПМГ от 18 до 19 часа.
Задачите, примерните решения и резултатите ще бъдат публикувани и във вестник „РИКИ Кандидат-гимназист” на 28 май 2013 г.


На 19 май т. г. се проведе двадесетото юбилейно състезание по математика „РИКИ”, организирано от вестник „РИКИ Кандидат-гимназист” и Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”. Тази година състезанието се проведе само в един кръг и в него се допускаха аа участие седмокласници от цялата страна.

На участниците, получили оценка от Мн. добър 5.00 до Отличен 6.00, се признава като оценка за профилиращия изпит по математика при кандидатстване в НПМГ.

XX състезание по математика „РИКИ” – решения на задачите