Септемврийската изпитна сесия в НПМГ ще се проведе в периода 3-12 септември. Графикът на изпитите може да видите [тук]. Посочените в графика дати на изпитите за оформяне на срочни и годишни оценки и за поправителни изпити се отнасят за всички класове по съответната дисциплина. За приравнителни изпити са посочени дати за всеки отделен клас по дадена дисциплина.

Септемврийска изпитна сесия