Момичетата, кандидатстващи за общежитие, ще бъдат настанявани в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ на 13.09.2013 г. (петък) от 11:00 ч. до 17:00 ч.
В събота и неделя НЯМА да се настаняват ученици.
Неуспелите да се настанят в петък, могат да го направят в понеделник – 16.09.2013 г.

При настаняването е необходимо да носите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
Вносна бележка за платен по банков път наем за първия учебен срок в размер на 120 лв.
№ на банковата сметка: BG53UNCR96603110641510
На вносната бележка да бъде изписано името и ЕГН на ученичката.

Адрес на общежитието:
ж.к. Младост 1, бул. „Асен Йорданов“ № 2

ВАЖНО!!! – Настаняване на момичетата в общежитие – 13.09.2013 г.