Национална олимпиада по информационни технологии (НОИТ) – до 05.01.2014 г.

Първи (общински) кръг (регистрация на идеен проект) в три основни стъпки: Регистрацията за участие в НОИТ е отворена до 5.01.2014 г. на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration! Всички регистрирани участници, трябва до 9.01.2014 г. да уведомят училищната комисията в Общинския кръг на НОИТ (Диана…