Първи (общински) кръг (регистрация на идеен проект) в три основни стъпки:

  1. Регистрацията за участие в НОИТ е отворена до 5.01.2014 г. на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration!
  2. Всички регистрирани участници, трябва до 9.01.2014 г. да уведомят училищната комисията в Общинския кръг на НОИТ (Диана Петрова, Нели Георгиева и Мирослава Николова), като попълнят следната форма с информация, необходима за Протокола до РИО на допуснатите до следващият кръг на олимпиадата.
  3. До 20.01.2014 г. участниците отстраняват пропуските в регистрациите на проектите в съответствие с препоръките на училищната комисия.
Национална олимпиада по информационни технологии (НОИТ) – до 05.01.2014 г.