Квалификация за определяне отбора на София за участие в Националния зимен турнир по информатика – В. Търново, 28 февруари – 2 март, 2014


Последни новини

Путуващите с влак да се съобразят, че заради ремонти на бул. „Сливница” подстъпите към централна ЖП гара от южно и югоизточно направление са силно затруднени. Задръстванията са поне 15 мин. !!!


РЕЗУЛТАТИ и отбор на София []

Материали от проверката [ 8 февр.] [ 16 февр.]
Работи на участниците [ 8 февр.] [ 16 февр.]

Тестове [общо за двете дати]

Поради открити грешки в първоначално използваните тестови примери е извършено ново тестване за {16 февр.»група B»задача common}. В резултат има малки промени в класирането – проверете в резултатите!


Регистрирани за квалификацията []
(Регистрацията приключи в 22:06 на 5 февруари.)

Разпределение на състезателите по зали и работни места [ 8 февр.] [16 февр.]

Бяха дадени 2 задачи. Време за работа – 2 часа и 30 минути.


post box: noi at server: npmg_dot_orgВъпроси по провеждането на квалификацията и участието в Зимния турнир отправяйте на

Пътуване до Велико Търново

Групата пътува на 28  февруари с влак в 10:28 часа от Централна ЖП гара, София.  Сборен пункт: Централна ЖП гара, чакалнята, зоната в близост до музейния локомотив, най-късно до 9:50 часа. Връщането е на 2 март с влак, тръгващ от В. Търново в 13:21 часа и пристигащ на централна ЖП гара София в 18:44 часа.
Разходите по участието в турнира са 81,70 лв. за един човек (8,70 лв. -път, 50 лв. – нощуване, 23 лв. – храна, без обяд за 2 март) .

Участниците от СМГ да се свържат с Мая Бангиева в каб. 211 на СМГ за уточняване на подробностите по пътуването.

Участниците от НПМГ да се свържат с Диди Налбантова в каб. 21 на НПМГ, за уточняване на подробностите по пътуването.

Участниците от други софийски училища да носят посочената сума за участие и да я предадат на Диди Налбантова,  ръководител на участниците от НПМГ, в деня на заминаването. За настаняването и храната ще им бъде издадена фактура от х-л „Етър“, за пътните разходи ще получат заверено от счетоводството на НПМГ копие на груповия билет за пътуване.  Да се предоставят  данни за фактуриране! Участниците, без тези от СМГ и НПМГ, да изпратят на посочения вдясно мейл-адрес  ЕГН най-късно до 18:00 часа на 25 февруари, необходимо е за издаване на груповия билет за пътуване с БДЖ!

Всички участници, с изключение на тези от СМГ, да предадат на Диди Налбантова следната [декларация от родител].


За предстоящия Националния зимен турнир по информатика ще се проведе квалификация за определяне на отбора на София.

Регламент за квалификацията [ ]
Класирани в отбора „по право” (според т. 1 от Регламента) [ ]

Чрез квалификацията ще бъдат разпределени 48 свободни места в отбора на София-град.

За квалификацията са предвидени 2 дати:

  • 8 февруари, от 14:45 часа в НПМГ
  • 16 февруари, от 14:45 часа в НПМГ

Желаещите да участват задължително се регистрират в следната [ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ], като избират само една от датите за явяване!

Краен срок за регистрация, независимо за коя от датите: 22:00 часа на 5 февруари.Квалификация за определяне отбора на София за участие в Националния есенен турнир по информатика – Шумен, 23-24 ноември, 2013

Последни новини


Резултати от квалификацията [ ]


Разпределение на състезателите по кабинети и училища – [тук]


Регистрацията за контролата приключи в 17:08 часа на 7 ноември! Регистрирани за контролата []

Отбор на София

За участие в Националния есенен турнир по информатика в Шумен на 23-24 ноември е сформиран следният [отбор на София]. В него са включени членовете на националните отбори на България (извън предоставената квота за София), състезателите, които са изкарали повече от 10 т. на квалификацията от 9 ноември и поканени от ръководителите на школи в София състезатели на челни позиции в националната ранглиста на състезателите по информатика. Дори след включване в отбора на поканените състезатели, не са оползотворени 7 места от предоставената на София квота.

Пътуване за Шумен

Пътуването ще се извърши с влак. Тръгване в 6:55 часа на 22 ноември (петък). Сборен пункт: Централна ЖП гара, чакалнятя, зоната в близост до музейния локомотив, най-късно до 6:30 часа. Връщането е на 24 ноември с влак, тръгващ от Шумен в 12:55 часа и пристигащ на централна ЖП гара София в 18:59 часа. Цената на пътуването се очаква да бъде 14 лв. на човек. Настаняването ще е в х-л „Шумен”. Според [офертите на оррганизаторите] нощуването и изхранването в хотела ще струва 87 лв. на човек. Участниците от СМГ да се свъжат с ръководителя на групата Владимир Станков, участниците от НПМГ да се свържат с Евгений Василев. Участници от други софийски училища трябва да носят сумата за пътуване, настаняване и храна в деня на тръгването и да я предадат на ръководителя на групата. За настаняването и изхранването ще им бъде издадена фактура от хотела/ресторанта – да се предоставят данни за фатурата! За пътуването ще получат копие от груповия билет за пътуване, заверено в счетоводството на СМГ. Всички участници да предадат на ръководителя на групата следната [декларация от родител].


В съответствие с Регламента на Националните турнири по информатика и въведения от тази година квотен принцип за участие в тях, на 9 ноември 2013 г. от 8:30 часа ще се проведе квалификация за подбор на участниците от София-град в Националния есенен турнир по информатика в Шумен на 23-24 ноември. Квалификацията ще се проведе в СМГ и НПМГ, а при необходимост ще се осигурят зали и в други училища или институции. Ученици от софийските училища, които желаят да участват в квалификацията, трябва задължително да се регистрират в следната [ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ] най-късно до 17:00 на 7 ноември!!! След този краен срок регистриране няма да се прави по никакъв начин! Квалификацията ще е с продължителност 2 астрономични часа (от 8:30 до 10:30 часа) във всичките 5 сътезателни групи. За всяка състезателна група ще бъдат дадени по 2 задачи. До 18:00 часа на 8 ноември организационният екип на квалификацията ще оповести на тази страница разпределение на местата, където ще трябва да се явят за квалификацията сътезателите. Разпределението може да не отговаря на предпочитанието на състезателя, посочено в регистрационната форма – непременно проверете вечерта преди проявата!!! Състезатели, които се явят не в училището, в което са разпределени, няма да бъдат допускани до квалификацията! В деня на проявата състезателите трябва да заемат местата си най-късно до 8:15 часа! Пожелаваме успех на всички участници!

Квалификация по информатика – отбор на София за Зимни2014

Вашият коментар