Всички ученици, имащи право и желаещи да получават стипендия за втория срок на учебната 2013-2014 г., трябва да подадът заявление-декларация по образец до 11.02.2014 г. на класния ръководител.

Заявление-декларация може да се изтегли от тук.

Стипендии за втори срок на 2013-2014 год.