Стартиращи Cisco групи

На 22.03, в 13:30, кабинет 28, започва начинаеща група по „Въведение в компютърните мрежи“. Занятията ще се провеждат всяка събота, до края на учебният срок. Не се изискват предварителни знания по информатика – необходимо е да знаете как да пуснете…

Олимпиада по информатика, областен кръг, 29.3.2014

Последни новини Работи на участниците, явили се в НПМГ [ … ] Разпределение по зали и работни места [ … ] (само за НПМГ) Въпроси за провеждането на олимпиадата отправяйте на Вторият (областен) кръг на олимпиадата по информатика ще се…

Златната ябълка на успеха

За всички ученици, които се интересуват от това къде да продължат да учат и/или работят, могат да посетят деня на кариерното развитие в Софийския университет  на 24.04.2014 г. (четвъртък) от 10 до 17 часа в Ректората. Там ще намерите щандове…

Математическо състезание „Европейско кенгуру” – РЕЗУЛТАТИ от НПМГ

Последни новини РЕЗУЛТАТИ на явилите се в НПМГ [ тук ] Класиране на учениците от София, които са получили над 50% от максималния резултат ще бъде публикувано на сайта на Софийска градска организация на СМБ до 07.04.2014 г. Разпределение на…

Олимпиада по ИТ, областен кръг – РЕЗУЛТАТИ!

Последни новини Допуснати до разглеждане от Националната комисия [ тук ] График за защита на проектите […] Разпределение на залите за защита на проектите – предстои публикуване НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” ще е домакин на областния кръг на олимпиадата по…