Последни новини


Работи на участниците, явили се в НПМГ []


Разпределение по зали и работни места []
(само за НПМГ)


post box: noi  at server: npmg_dot_orgВъпроси за провеждането на олимпиадата отправяйте на

Вторият (областен) кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 29 март (събота). Кръгът ще се проведе в:

  • СМГ – за всички класирани ученици от СМГ;
  • НПМГ – за всички класирани ученици от други софийски училища.

Списък с класираните ученици [ тук ]


Предварителни резултати

[Благоевград] [НПМГ] [Сандански] [СМГ] [Телерик] [ТУЕС]


Рaботи на участниците
[Сандански] [Благоевград] [НПМГ] [ПЧМГ] [СМГ] [СПГЕ] [Телерик] [ТУЕС]

Последни новини

  • Обосновани (!) контестации се подават на посочения по-долу мейл-адрес от ръководителя на съответния участник най-късно до 16:00 часа на 11.1.2014 г.

Инструкция за училищните комисии [ ]


Регистрирани online за участие в първия кръг на олимпиадата
[ вижте… ] (не всички се явиха)

На 5 януари 2014 г. ще се проведе първият (общински) кръг на олимпиадата по информатика. НПМГ, СМГ и фирма ТЕЛЕРИК ще предоставят възможност за явяване в техните компютърни зали на ученици, в чиито училища по една или друга причина няма да се проведе кръгът. Записване за участие в олимпиадата може да се направи по един от следните начини:

  • Ученици от НПМГ се записват в списъци, залепени на стената пред 21 кабинет на гимназията;
  • Ученици от СМГ се записват в списъци, залепени на стената пред 211 кабинет на гимназията;
  • Ученици от софийски училища, в които няма да се провежда кръгът, се записват в електронната форма за записване (вижте горе, вдясно) и в нея посочват предпочитано място за явяване.
  • Ученици, които ще участват в лагер-школата по информатика в Благоевград (26 декември 2013- 5 януари 2014) се записват в електронната форма за записване (вижте горе, вдясно) и в нея посочват място за явяване „Благоевград”
  • Ученици, които ще участват в Международния майсторски клас по математика в Сандански (2-6 януари 2014), се записват в електронната форма за записване (вижте горе, вдясно) и в нея посочват място за явяване „Сандански”
Олимпиада по информатика, областен кръг, 29.3.2014