Регистрацията за състезанието е отворена : http://contest.cisco.uni-sofia.bg/
Ако имате желание да участвате, пишете на eangelova@npmg.org , за да ви дадем информация по отношение на организационните сбирки.

Национално състезание по компютърни мрежи, 2014,12-13 април