На 22.03, в 13:30, кабинет 28, започва начинаеща група по „Въведение в компютърните мрежи“.
Занятията ще се провеждат всяка събота, до края на учебният срок.

Не се изискват предварителни знания по информатика – необходимо е да знаете как да пуснете компютъра и да имате желание да се учим заедно .

Моля, ако имате желание да се включите в групата, да попълните следния документ:
https://docs.google.com/forms/d/168QhUgs0rtVbRLujwzfcwabijJ23eXQ44Vn-9odtYys/viewform

Такса – 220лв, като може да бъде внесена след началото на курса.

При въпроси : eangelova@npmg.org

Стартиращи Cisco групи