На 09 април (сряда) от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи  ВТОРА смяна.
На 10 април (четвъртък) от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи ПЪРВА смяна.

Родителски срещи на 9 и 10 април