РЕЗУЛТАТИ – [ 😎 😎 😎 ]

Награждаването на призьорите ще бъде на 22 май 2014 г. от 10:00 часа в Актовата зала на НПМГ.
Поканваме всички участници, техните родители и преподаватели на церемонията по награждаването!


Състезанието се проведе със съдействието на Физическия Факултет към СУ „Св. Кл. Охридски” на 22 март от 9:00 часа в сградата на НПМГ.


fizika@npmg.orgВъпроси задавайте на следния мейл-адрес:

Състезанието „Талантлив Физик” има за цел да се открият нови таланти в областта на физиката и природните науки. Насочено е към ученици в 7ми клас на българските училища.

Състезанието включва материала по физика за 5, 6 и 7 клас и се състои в решаване на 10 качествени задачи, 1 изчислителна задача (с повишена трудност) и  1 експериментална задача за обяснение. Задачите са нестандартни и интересни. Съдържанието им е извън обичайните формати на олимпиади и външни оценявания.

Качествена задача означава въпрос-задача, за чието решение не се изискват конкретни изчисления, а описание на отговора. Разбира се, че решението (отговорът) трябва да бъде базирано на физични явления и закономерности.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на НПМГ не по-късно от 10.04.2014 г. Оценките от състезанието, не по-малки от Много добър 5.00, се признават за оценки от вътрешния профилиращ изпит по физика за кандидатстване в НПМГ.

Примерни задачи с решения може да свалите от [тук].

Пожелаваме успех на участниците!

„Талантлив физик” – РЕЗУЛТАТИ