Последни новини

Сформирана е група [вижте списъка] само от желаещите от 11 и 12 класове! Занятията ще се водят в периода 10-22 май от 8:00 до 11:00 часа в Института по Информационни и Комуникационни Технологии (ИИКТ) на БАН с адрес:
ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 25A.

Програма на занятията []

По обещание на организаторите група за по-малките класове ще има следващата учебна година.

Едномесечно обучение за ученици от НПМГ, предложено от Техническия университет гр. София. В тези занятия ще се изучава паралелно програмиране на езика C и работа с ОС Linux. Занятията ще се провеждат през седмицата в извън учебно време за съответната смяна. Обучението ще се проведе през месец май, минимум по два учебни часа на седмица.

Желаещите да участват трябва да се регистрират задължително в следната [РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА] най-късно до 10 април. При надхвърляне на квотата поканени е възможно ръководството на катедра „Информатика и компютърни науки“ в НПМГ да направи окончателна селекция от регистрираните.

Някакви въпроси? -> при преподавателите ви по компютърни науки 🙂

Школа по суперкомпютри