Назначени са дати на изпити за промяна на оценки, оформяне на оценки за втория срок и поправителни изпити на завършващите дванадесетокласници. Вижте [тук].

Изпити за промяна на оценка