На 15.05. 2014 г. учебните часове за първа смяна са със следния график:

1 час

07:30 – 08:00

2 час

08:05 – 08:35

3 час

08:40 – 09:10

4 час

09:20 – 09:50

5 час

09:55 – 10:25

6 час

10:30 – 11:00

7 час

11:05 – 11:35

На 15.05. 2014 г. и 16.05.2014 г. Учебните часове за втора смяна са със следния график:

1 час

13:30 – 14:00

2 час

14:05 – 14:35

3 час

14:40 – 15:10

4 час

15:20 – 15:50

5 час

15:55 – 16:25

6 час

16:30 – 17:00

7 час

17:05 – 17:35

Разписание на учебните часове за 15-16 май