Всички дванадесетокласници трябва да се явят на 20 май в дирекцията на гимназията, за да получат служебни бележки за явяването на държавните зрелостни изпити. За по-ефективно изпълнение на „упражнението“ 🙂 настоятелно препоръчваме да се спазва следния график:

12 А клас – от 9:00 до 9:30 часа
12 Б клас – от 9:30 до 10:00 часа
12 В клас – от 10:00 до 10:30 часа
12 Г клас – от 10:30 до 11:00 часа
12 Д клас – от 11:00 до 11:30 часа
12 Е клас – от 11:30 до 12:00 часа
12 Ж клас – от 12:00 до 12:30 часа
12 З клас – от 12:30 до 13:00 часа

Важно за матурите на дванадесетокласниците!!!