На 31 май, 2, 3 и 4 юни се правят следните промени в разпрределението на учебните кабинети за учениците, учещи 1ва смяна:

 • 8г клас – 22 кабинет
 • 8д клас – 15 кабинет
 • 8е клас – 11 кабинет
 • 8з клас – 17 кабинет
 • 11а клас – 32 кабинет
 • 11б клас – 30 кабинет
 • 11в клас – 25 кабинет
 • 11г клас – 40 кабинет
 • 11д клас – 16 кабинет
 • 11е клас – 12 кабинет
 • 11ж клас – 10 кабинет
 • 11з клас – 14 кабинет
Учебни кабинети за учещите 1-ва смяна