График на сепемврийската изпитна сесия

Графици за провеждане на септемвийската изпитна сесия за: поправителни изпити и изпити за оформяне на годишна оценка приравнителни изпити поправителни изпитии за учениците в самостоятелна форма на обучение Вижте всички графици [тук]