Графици за провеждане на септемвийската изпитна сесия за:

  • поправителни изпити и изпити за оформяне на годишна оценка
  • приравнителни изпити
  • поправителни изпитии за учениците в самостоятелна форма на обучение

Вижте всички графици [тук]

График на сепемврийската изпитна сесия