Разпределение на паралелките по учебни смени

1 срок

I смяна: 8А, 8Б, 8В, 8И (математическите, физичната и информатична паралелки) и целите випуски 9 и 11 клас
II смяна
: 8Г-З (химия, биолозите, география, химия/биология) и целите випуски 10 и 12 клас

2 срок

Смените се разменят

График на часовете по учебни смени

Час Първа смяна Втора смяна
1 7:30-8:10 13:30-14:10
2 8:20-9:00 14:20-15:00
3 9:10-9:50 15:10-15:50
4 10:10-10:50 16:10-16:50
5 11:00-11:40 17:00-17:40
6 11:50-12:30 17:50-18:30
7 12:40-13:20 18:35-19:15
График на учебните смени и часове