Момичетата, кандидатствали пред администрацията на НПМГ за общежитие, ще бъдат настанявани в общежитието на Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ на 12.09.2014 г. (петък) от 9:00 ч. до 14:00 ч.
В събота и неделя НЯМА да се настаняват ученици.

При настаняването трябва задължително:

  • Да се носи вносна бележка за платен по банков път наем за първия учебен срок в размер на 120 лв.
    № на банковата сметка: BG53UNCR96603110641510
    На вносната бележка да бъде изписано името и ЕГН на ученичката.
  • Ученичките от 8ми и 9ти клас да бъдат придружавани при настаняването от родител!

Адрес на общежитието:
бул. „Асен Йорданов“ № 2

Настаняване на момичетата в общежитие