Група за начинаещи по компютърни мрежи – Събота 18.10 – 11:00

В събота, 18.10, започва начианещата група по компютърни мрежи. Времето за провеждане ще бъде от 9:30 до ~ 13:00, но в събота ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ще започнем в 11:00, кабинет 28. На занятието ще се проведе уводна лекция и учениците ще…

Търг за отдаване под наем

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл.19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, във връзка с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №.30/03.10.2014 г. на Директора…

Истинска работа за истински пари

На 8 октомври 2014 (сряда) в танцовата зала от 12:30 часа ще се проведе презентация за набиране на кадри за проект (на училищен език ;)), включващ уеб програмиране (PHP, HTML, JavaScript и такива красоти). Елате, чуйте, задавайте въпроси, пък кой…