На 11.10, събота, в 13:30, кабинет 28, ще се проведе организационна сбирка за стартиращата начинаеща група по компютърни мрежи.
Всеки, който желае да получи повече информация, да заповяда на посочената дата, в посочения час.
Курсът ще е с продължение един учебен срок и цената е 220лв, като може да се внесе до 4-то занятие. Часовете се провеждат събота или неделя, сутрин или следобяд, в зависимост от желанието на курсистите.
Сбирката в събота е организационна и на нея ще бъдат обсъждани организационни детайли – програма, часове на провеждане и т.н.
Имейл за контакти : eva.angelova93@gmail.com

Организационна Cisco сбирка – 11.10 /събота/, 13:30, кабинет 28