На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл.19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, във връзка с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №.30/03.10.2014 г. на Директора на НПМГ
Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 52
Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект „Столова с разливна и лавка”
Вижте пълния текст на тръжната обява [тук]

Търг за отдаване под наем