В събота, 18.10, започва начианещата група по компютърни мрежи.
Времето за провеждане ще бъде от 9:30 до ~ 13:00, но в събота ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ще започнем в 11:00, кабинет 28.
На занятието ще се проведе уводна лекция и учениците ще бъдат запознати с обучителните приложения.
Таксата е 200лв, като може да се заплати до 4-тото занятие.

Моля, който има желание за участие в групата, да изпрати имейл на eva.angelova93@gmail.com

Група за начинаещи по компютърни мрежи – Събота 18.10 – 11:00