РЕЗУЛТАТИ []


Последни новини

  • Всички участници в квалификацията да се явят в училието (школата), което са заявили при регистрацията.
  • За всяка от състезателните групи ще бъдат зададени 2 задачи. Време за рабта – 3 астрономически часа.
  • Участници в квалификацията, които не са от НПМГ и СМГ да съобщят на квесторите своето ЕГН. Необходимо е за оформяне на заявка до БДЖ за пътуване с намаление.

За участие в Националния есенен турнир по информатиак е определен следния отбор на София [вижте тук].
Група заминава за Шумен в петък, 21 ноември, с влак, който тръгва от жентрална ЖП гара София в 10:30 часа.

Сборен пункт за заминаване: чакалнята на гарата, не по-късно от 9:50 часа!!!

Групата ще бъде настанена в х-л Шумен. Разходите по пребиваването са 97.85 лв. на човек и включват 10:85 лв за път с влак и 87 лв за настаняване и храна.
Ученици от софийските училища (без тези от НПМГ и СМГ) да предадат в деня на тръгване по 97.85 лв. на ръководителя на групата г-жа Иванка Генова, директор на НПМГ. За сумата по настаняване и храна ще им бъде издадена фактура от хотела. Да се предоставят данни за фактурата!!! За сумата за пътуване ще получат заверено в счетоводството на НПМГ копие от груповия билет за пътуване.


За предстоящия Национален есенен турнир по информатика (Шумен, 22-23 ноември 2014) ще се формира отбор на София в съответсвие с определената квота за града от 53 участника.
В отбора ще бъдат включени няколко участника, поканени от ръководителите на водещите школи по информатика в София, а за останалите свободни места в квотата ще се проведе квалификация-подбор между желаещите да участват.

Дата на квалификацията: 16 ноември 2014 г. от 9:00 часа. (Местата се заемат до 8:45 часа!)
Място на провеждане:  НПМГ (ул. „Бигла” 52), Детска академия „Телерик” (бул. „Ал. Малинов” 31), СМГ (ул. „Искър” 61)

Списък с поканените []
Желаещите да участват в квалификацията трябва да се регистрират – вижте карето вдясно.
Поканените трябва да потвърдят участието си за турнира в Шумен като също попълнят регистрационната форма вдясно.

Квалификация по информатика за Есенния турнир в Шумен