На 10 декември (сряда) от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи ПЪРВА смяна.
На 11 декември (четвъртък) от 19 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи ВТОРА смяна.

Предстоящи родителски срещи