Работи на участниците и предварителни резултати

Всички участници да проверят внимателно резултатите си! Обосновани (!) възражения отправяйте на посочения по-долу мейл-адрес до 24:00 на 11.1.2015 г.

Американски колеж []
НПМГ []
ПЧМГ []
СМГ []
ТЕЛЕРИК []
ТУЕС []
[Структурата и съдържание на архивите с резултати]


Специални благодарности за Христо Стоянов, ученик от СМГ и национален състезател, който извърши тестване на всички работи от София под Linux! Резултати от това тестване може да видите [тук].


Инструкция за училищните комисии [ ]


post box: noi  at server: npmg_dot_orgВъпроси за провеждането на олимпиадата отправяйте на

На 4 януари 2015 г. от 8:30 часа ще се проведе първият (общински) кръг на олимпиадата по информатика. Участниците трябва да заемат места до 8:00 часа. Участници, в чиито училища по една или друга причина няма да се проведе кръгът, ще се явяват в залите на фирма „Телерик” (адрес бул. „Ал. Малинов” 31) или ще бъдат насочвани към други училища. Записване за участие в олимпиадата може да се направи по един от следните начини:

  • Ученици от НПМГ се записват в списъци, залепени на стената пред 21 кабинет на гимназията.  Те ще се явяват само в НПМГ;
  • Ученици от СМГ се записват в списъци, залепени на стената пред 211 кабинет на гимназията. Част от учениците на СМГ ще се явяват в НПМГ;
  • Ученици от софийски училища, в които ще се провежда кръгът, се записват по реда, определен от администрацията на училиищата им. Тези ученици се явяват в своите училища;
  • Ученици от софийски училища, в които няма да се провежда кръгът, се записват в електронната форма за записване (вижте горе, вдясно). Тези ученици ще се явяват във фирма „Телерик” или допълнително ще бъдат насочени към други софийски училища.
Олимпиада по информатика 1 кръг