Вече е отворена регистрацията за Националната олимпиада по информационни технологии.
Може да регистрирате идеен проект на сайта на Олимпиадата до 12 януари 2015 г.

Олимпиада по ИТ 2014-15 г.