Графикът за януарската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение е публикуван тук

График за януарската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение