Общинският кръг на олимпиадата по Информационни технологии ще се проведе на 16.01.2015 г. от 12:30 ч. до 14:30 ч. в 26 кабинет.

Всички ученици, които са се регистрирали за участие да се яват в указания ден и час!!!

Олимпиада по ИТ – общински кръг