До 25 януари учители и директори в държавните и общински училища могат да кандидатстват за две много интересни обучителни програми:

Обучение за обещаващи лидери в образованието (ELTP) – предвижда 15 български преподаватели от средното училище да бъдат обучени в САЩ по динамична триседмична програма за професионално развитие. Целта на програмата е да представи на участниците най-актуалните новаторски достижения в педагогическата професия, както и да насърчи професионалното сътрудничество между обещаващи учители в България и САЩ.

Академия за училищни лидери (PTP) – 30 български директори на държавни и общински училища ще участват в едноседмичен семинар за професионално развитие в България. Директорите чиито проекти бъдат избрани, ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност да посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път като крайният срок е 25 януари 2015 година. Посетете сайтовете на програмите!

Мирослава Николова, преподавател в НПМГ, е споделила впечатленията си от участие в програмата ELTP  през 2014 г. в следната [презентация].

Обучителни програми в САЩ за лидери в образованието