Стартира курсът „Въведение в ГИС”! Предназначен е за ученици от гимназиалния етап с интерес към географските информационни системи. Не се предполага някаква предварителна подготовка, но ако я имате – не вреди 🙂
Продължителност: 10 занятия по 3 часа
Курсът е безплатен за учениците на НПМГ!
Вижте подробна анотация на курса и тематичния му план [тук]
Как да се запишете? – Никак 😉 Просто се явете в:

  • Място на провеждане: кабинет 27
  • Време за провеждане: събота, 10:00-12:20 часа
Курс „Въведение в ГИС”