Още лекции на „ОБЕКТО“ в НПМГ!

Здравейте! Ето че дойде нов срок и ние от „Обекто“ сме подготвили още интересни презентации за учениците на НПМГ. Презентациите ще се състоят в кабинет 24 всеки вторник от 14:20 часа. Темите на презентациите 2 декември 2014: Object-Oriented Programming 9…