Последни новини


Резултати []
Верни отговори [] Верни отговори (фр. език) []

По изискване на организаторите задачите не се публикуват до 22 април, тъй като в различните държави състезанието се провежда на различни дати.


Разпределение на участниците по зали []


За проявата не се дават справки по телефон!
Въпроси за състезанието отправяйте на

Първият кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 22 март 2015 г. от 11:00 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов”.
Времетраенето на състезанието е 75 минути.

Записване за участие
Можете да се запишете за състезанието в работните дни от 12 до 18 март 2015 г.

  • ако сте ученик в НПМГ – при преподавателя си по математика;
  • ако не сте ученик в НПМГ – в библиотеката на НПМГ, II етаж, от 10 до 15 часа.

Таксата за участие е 7 лева и се плаща при записване.

Пожелаваме успех на всички участници!

Математическо състезание „Европейско кенгуру” – резултати