Учениците от осми клас, които няма да пътуват за зелено училище в периода 20.04 – 24.04.2015 г. ще учат в смесени класове. Седмичната програма на осмите класове за периода  20.04 – 24.04.2015 г. е както следва:

I смяна:

VIIIг и VIIIз  ще учат с програмата на VIIIг клас
часовете по английски език ще се провеждат в кабинет 16 с преподавател г-жа Ангелова

VIIIб и VIIIе ще учат с програмата на VIIIе клас
часовете по немски език ще се провеждат в кабинет 12 с преподавател г-жа Александрова

VIIIд клас – няма промяна в програмата

VIIIж клас – няма промяна в програмата

II смяна:

VIIIв и VIIIи ще учат с програмата на VIIIи клас
часовете по английски език ще се провеждат в кабинет 16 с преподавател г-жа Ангелова

за сряда 1 и 2 час VIIIв клас ще имат физика, а VIIIи клас ще имат информационни технологии

VIIIа клас – няма промяна в програмата

Промяна в седмичното разписание на VIII класове