На 28 април (вторник) от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи първа смяна.
На 29 април (сряда) от 19:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, учещи втора смяна.

Предстоящи родителски срещи