На 19 май от 9 до 13 часа на зрелостниците ще се раздават служебните бележки за явяване на матурите!

За да се избегне струпване на много хора в един и същи момент е препоръчително да спазвате следния график на получаване:

12а клас – 9:00 – 9:30 часа

12б клас – 9:30 – 10:00 часа

12в клас – 10:00 – 10:30 часа

12 г клас – 10:30 – 11:00 часа

12д клас – 11:00 – 11:30 часа

12е клас – 11:30 – 12:00 часа

12ж клас – 12:00 – 12:30 часа

12з клас – 12:30 – 13:00 часа

Служебни бележки за явяване на матурите!