В дните 1-3 юни (понеделник – сряда) учениците от първа смяна ще учат в следните кабинети:
8Г – Кабинет 16
8Д – Кабинет 15
8Е – Кабинет 12
8З – Кабинет 17
8Ж – Кабинет 10
10А – понеделник в Кабинет 43, вторник и сряда в Кабинет 35
10Б – Кабинет 11
10В – Кабинет 14
10Г – понеделник в Кабинет 40, вторник и сряда в Кабинет 33
10Д – Кабинет 25
10Е – Кабинет 32
10Ж – Кабинет 30
10З – понеделник в Кабинет 42, вторник и сряда в Кабинет 34

Промени в учебните кабинети за 1-ва смяна за 1-3 юни