Вижте график на изпитите през юни за ученици, които учат в самостоятелна форма на обучение []

Юнска сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение